DHL Rok dostave HP preporučeno Rok dostave GLS Rok dostave
Hrvatska Idući radni dan 18,50 kn unutar 10 radnih dana  35,00 kn unutar 2 radna dana
EU unutar 2 radna dana 59,60 kn unutar 12 radnih dana
Ostale zemlje unutar 2 radna dana 59,60 kn unutar 12 radnih dana

DHL EXPRESS 9:00 Vremenski ključno: dostava sljedećeg mogućeg radnog dana do 09:00 sati

DHL EXPRESS 10:30 Vremenski ključno: dostava sljedećeg mogućeg radnog dana do 10:30 sati

DHL EXPRESS 12:00 Vremenski ključno: dostava sljedećeg mogućeg radnog dana do 12:00 sati

DHL EXPRESS WORLDWIDE Vremenski osjetljivo: dostava do kraja sljedećeg mogućeg radnog dana