POVRAT , ZAMJENA PROIZVODA I REKLAMACIJE

POVRAT ROBE

Pravo na povrat robe  (jednostrani raskid Ugovora) imaju svi kupci putem internet trgovine na sve artikle u zakonskim okvirima. Kupac mora obavijestiti Prodavatelja  o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti putem online formulara ili slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest (putem e-maila odnosno poštom).

Kupac robu vraća u roku od 14 radih dana od izvršene isporuke o svom trošku.

Povrat robe je dopušten samo, ako je u odgovarajućem stanju (nekorištena, nenošena i neoštećena) i u orginalnoj ambalaži. U suprotnom će biti ponovno vraćena  uz obvezu plaćanja troškova dostave.

Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (uvećan za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun ) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

 

Formular za raskid ugovora

 

Polja označena zvijezdicom * su obavezna.

Podatci o kupcu


Podatci o kupovini


Otkazivanje Ugovora

 

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci uz plaćanje troškova dostave. Zamjenu je Kupac dužan zatražiti putem e-maila sa sadržajem ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke. Potrebno je navesti želi li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod se potom vraća na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada proizvod vraćeni ispunjava uvjete za zamjenu uslijedit će zamjena. Ako se proizvod mijenja za proizvod veće vrijednosti, potrebno je prethodno izvršiti doplatu. Zamjena za proizvod manje vrijednosti nije moguća.

Zamjena robe je dopuštena samo, ako je u odgovarajućem stanju (nekorištena, nenošena i neoštećena) i u orginalnoj ambalaži.

Trošak isporuke zamjenskog proizvoda snosi kupac.

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail [email protected] s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu u roku dogovorenom s Prodavateljem. Reklamacija će se smatrati valjanom, ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od dana primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, Kupcu će proizvod ponovno biti vraćen uz obvezu plaćanja troškova dostave. ProService d.o.o. kao Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostake proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima. Račun je dokument kojim kupac ostvaruje svoja prava.